Може ли да се изписва виртуалният ми номер, когато се обаждам?

21/06/2016

Поради регулаторни ограничения, виртуални номера от България не могат да се ползват като Caller Id при провеждане на изходящи разговори.