Разговори - SIMpatik

Категория Разговори

  • С какъв телефон мога да ползвам SIMpatik?

    SIMpatik е напълно съвместима с почти всички модели отключени мобилни телефони, включително смартфони и iPhone. Предлагаме СИМ карта със стандартен и Micro размер. *Заключени са мобилни телефони, които могат да бъдат използвани единствено със СИМ карти на конкретен мобилен оператор, обикновено закупени като част от пакет услуги на съответния оператор. За проверка на телефонен апарат, би следвало …