Съобщения (SMS) - SIMpatik

Категория Съобщения (SMS)

  • Как изпращам кратки съобщения (SMS)?

    При изпращане на текстови съобщения няма особеност, просто трябва да се въведе пълния телефонен номер (с международния код) на получателя, като се започне с „+“ или с „00“ (напр.: +359888123456 или 00359888123456). SIMpatik СИМ картата поддържа както изпращането, така и получаването на стандартни текстови съобщения (SMS).

  • Мога ли да получавам SMS на виртуалния си номер?

    Текстови съобщения (SMS) могат да се получават само на SIMpatik номера. Текстови съобщения, изпратени до виртуален номер няма да бъдат получени.