В каква валута е баланса на моята карта?

21/06/2016

Валутата на баланса по SIMpatik сметката е в евро. Онлайн презареждания могат да се правят и в лева (сумите са изписани в приравнени за двете валути стойности). Цените на наличните ваучери в дистрибуторската мрежа на SIMpatik също са в лева, като пълната им равностойност в баланса се кредитира в евро.