Какво значи обратно набиране?

21/06/2016

„Обратно набиране“ е опция за осъществяване на изходящи повиквания, която позволява алтернативата за по-изгодните тарифи, които SIMpatik предоставя. След въвеждане на избрания номер, се добавя # (диез) и бутона за избиране (00359888123456# Call/Send). Няколко секунди по-късно се получава автоматично входящо обаждане от нашата система. След приемане на обаждането системата ни набира заявения номер.

*В повечето държави извън Европейския съюз, този метод е автоматично зададен по подразбиране, дори без добавяне на # (диез).