Как да ползвам мобилен интернет?

21/06/2016

При повечето мобилни апарати, единствената необходима настройка е името на точката за достъп (APN – Access Point Name) да бъде променено на globaldata

APN за карти закупени преди 2017 г.

В случай, че имаш карта закупена преди 2017 година и срещаш проблем с връзката към Интернет, опитай да промениш APN на mobiledata

 

Инструкции за въвеждане:

Android iOS Windows Mobile
 1. Меню Settings => Mobile networks => Access Point Names.
 2. Бутон „+“ в горния десен ъгъгл.
 3. Name: SIMpatik
  APN: globaldata
 4. Бутон „Menu“ (в горния десен ъгъл) => Save.
 1. Меню Settings => Cellular (On) => Cellular Data.
 2. APN: globaldata
  Username: SIMpatik
 3. Изход до основен изглед и рестартиране.
 1. Меню Cellular settings => Settings => Cellular => Data connection (On) => Highest connection speed (On) => Add Internet APN
 2. APN: globaldata
  Username: SIMpatik
 3. Бутон „Save“.

 

* За използването на мобилен интернет, балансът по SIMpatik сметката трябва да е повече от 1.00 евро. При баланс по-малък или равен на 1.00 евро, услугата не е налична.

* Услугата „Мобилен интернет“ зависи изцяло от външни доставчици и мобилни оператори. „Диалог“ ЕООД не може да гарантира постоянната й наличност и качество.