Мога да се обаждам, но не мога да ползвам интернет. Защо?

21/06/2016

Ако телефонът ти поддържа мобилен интернет, то единствената необходима настройка е името на точката за достъп (APN – Access Point Name) да бъде променено на „mobiledata“. Инструкции за въвеждане:

Android iOS Windows Mobile
Меню Settings => Mobile networks => Access Point Names.

Бутон „+“ в горния десен ъгъгл.

Name: SIMpatik
APN: mobiledata

Бутон „Menu“ (в горния десен ъгъл) => Save.

Меню Settings => Cellular (On) => Cellular Data.

APN: mobiledata
Username: SIMpatik

Изход до основен изглед и рестартиране.

Меню Cellular settings => Settings => Cellular => Data connection (On) => Highest connection speed (On) => Add Internet APN

APN: mobiledata
Username: SIMpatik

Бутон „Save“.

* За използването на мобилен интернет, балансът по SIMpatik сметката трябва да е повече от 1.00 евро. При баланс по-малък или равен на 1.00 евро, услугата не е налична.

* Услугата „Мобилен интернет“ зависи изцяло от външни доставчици и мобилни оператори. „Диалог“ ЕООД не може да гарантира постоянната й наличност и качество.