С какъв телефон мога да ползвам SIMpatik?

21/06/2016

SIMpatik е напълно съвместима с почти всички модели отключени мобилни телефони, включително смартфони и iPhone. Предлагаме СИМ карта със стандартен и Micro размер.

*Заключени са мобилни телефони, които могат да бъдат използвани единствено със СИМ карти на конкретен мобилен оператор, обикновено закупени като част от пакет услуги на съответния оператор. За проверка на телефонен апарат, би следвало да се обърнеш към доставчика, от който е закупен. Телефонен апарат е заключен, в случай на правилно поставена SIMpatik карта и получаване на едно от следните съобщения:

  • Insert SIM;
  • SIM not valid;
  • SIM Card Not Accepted;
  • Enter Restriction Code;
  • Enter Special Code;
  • Enter Subsidy Password или други подобни съобщения.