Добави виртуален номер

SIMpatik може да работи едновременно с няколко номера, на които да приемаш входящи обаждания. Може да добавиш виртуален номера от над 60 държави по целия свят. Така, твоите близки и приятели ще те избират по-евтино, като набират местен фиксиран номер.

Виртуален номер

Виртуален номер от България
Виртуален номер от Румъния
Виртуален номер от Гърция
Виртуален номер от САЩ
Виртуален номер от Канада
Виртуален номер от Франция
Виртуален номер от Италия
Виртуален номер от Испания
Виртуален номер от Германия
Виртуален номер от Украйна

Избери държава *

- Цената е за 1 месец.
- Абонаментът може да се прекрати по всяко време, без неустойки.
- Абонаментът се подновява автоматично след един месец, като сумата се взима от кредита на СИМ картата.
- Изписване на номера при повикване не се поддържа от всички мрежи
- Цената е за 1 месец.
- Абонаментът може да се прекрати по всяко време, без неустойки.
- Абонаментът се подновява автоматично след един месец, като сумата се взима от кредита на СИМ картата.
- Изписване на номера при повикване не се поддържа от всички мрежи
- Цената е за 1 месец.
- Абонаментът може да се прекрати по всяко време, без неустойки.
- Абонаментът се подновява автоматично след един месец, като сумата се взима от кредита на СИМ картата.
- Изписване на номера при повикване не се поддържа от всички мрежи
- Цената е за 1 месец.
- Абонаментът може да се прекрати по всяко време, без неустойки.
- Абонаментът се подновява автоматично след един месец, като сумата се взима от кредита на СИМ картата.
- Изписване на номера при повикване не се поддържа от всички мрежи
- Цената е за 1 месец.
- Абонаментът може да се прекрати по всяко време, без неустойки.
- Абонаментът се подновява автоматично след един месец, като сумата се взима от кредита на СИМ картата.
- Изписване на номера при повикване не се поддържа от всички мрежи
- Цената е за 1 месец.
- Абонаментът може да се прекрати по всяко време, без неустойки.
- Абонаментът се подновява автоматично след един месец, като сумата се взима от кредита на СИМ картата.
- Изписване на номера при повикване не се поддържа от всички мрежи
- Цената е за 1 месец.
- Абонаментът може да се прекрати по всяко време, без неустойки.
- Абонаментът се подновява автоматично след един месец, като сумата се взима от кредита на СИМ картата.
- Изписване на номера при повикване не се поддържа от всички мрежи
- Цената е за 1 месец.
- Абонаментът може да се прекрати по всяко време, без неустойки.
- Абонаментът се подновява автоматично след един месец, като сумата се взима от кредита на СИМ картата.
- Изписване на номера при повикване не се поддържа от всички мрежи
- Цената е за 1 месец.
- Абонаментът може да се прекрати по всяко време, без неустойки.
- Абонаментът се подновява автоматично след един месец, като сумата се взима от кредита на СИМ картата.
- Изписване на номера при повикване не се поддържа от всички мрежи
- Цената е за 1 месец.
- Абонаментът може да се прекрати по всяко време, без неустойки.
- Абонаментът се подновява автоматично след един месец, като сумата се взима от кредита на СИМ картата.
- Изписване на номера при повикване не се поддържа от всички мрежи
Изисквания за регистрация на гръцки локален DID:
1. Име, фирма и телефон за връзка.
2. Настоящ адрес в Гърция (улица, номер сграда, пощенски код, град).

Информацията трябва да бъде изпратена до support@simpatik.bg в рамките на 5 дни.
Изисквания за регистрация на френски локален DID:
1. Име, фирма и телефон за връзка.
2. Настоящ адрес в Франция (улица, номер сграда, пощенски код, град).

Информацията трябва да бъде изпратена до support@simpatik.bg в рамките на 5 дни.
Изисквания за регистрация на италиански локален DID:
1. Име, фирма и телефон за връзка.
2. Настоящ адрес в Италия (улица, номер сграда, пощенски код, град).

Информацията трябва да бъде изпратена до support@simpatik.bg в рамките на 5 дни.
Изисквания за регистрация на испански локален DID:
1. Име, фирма и телефон за връзка.
2. Настоящ адрес в Испания (улица, номер сграда, пощенски код, град).

Информацията трябва да бъде изпратена до support@simpatik.bg в рамките на 5 дни.
Изисквания за регистрация на германски локален DID:
1. Име, фирма и телефон за връзка.
2. Настоящ адрес в Германия (улица, номер сграда, пощенски код, град).

Информацията трябва да бъде изпратена до support@simpatik.bg в рамките на 5 дни.